กล่องพลาสติกแข็ง (PS)
image
image
image
image
image
image
image
image
กล่องพลาสติก ใส (ฝาใส , 12ชิ้น) C0812  
ขนาด(กxยxส) 15.3 x 15.3 x 6.3 ซม.
บรรจุของได้(CC) 990 cc.
กล่องพลาสติก ใส (ฝาใส , 36ชิ้น) C0203
ขนาด(กxยxส) 14 x 14 x 5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 460 cc.
กล่องพลาสติก ใส (ฝาใส , 36ชิ้น) C0303
ขนาด(กxยxส) 9 x 16 x 8.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 760 cc.
กล่องพลาสติก ใส ทรงหัวใจ (ฝาใส , 48ชิ้น) C0308
ขนาด(กxยxส) 16 x 15 x 4.3 ซม.
บรรจุของได้(CC) 500 cc.
กล่องพลาสติก ทรงกลม ใส (หูจับ , 60ชิ้น) C0408
ขนาด(กxยxส) 12.5 x 12.5 x 7 ซม.
บรรจุของได้(CC) 600 cc.
กล่องพลาสติก ทรงกลม ใส (ฝาเรียบ , 60ชิ้น) C0408
ขนาด(กxยxส) 12.5 x 12.5 x 7 ซม.
บรรจุของได้(CC) 630 cc.
กล่องพลาสติก ใส ทรงรี (ฝาใส , 108ชิ้น) C0498
ขนาด(กxยxส) 8 x 10.5 x 5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 260 cc.
กล่องพลาสติก ใส (ฝาใส , 72ชิ้น) C0598
ขนาด(กxยxส) 13.3 x 13.3 x 3 ซม.
บรรจุของได้(CC) 275 cc.
กล่องพลาสติก ใสอมชมพู (ฝาใสอมชมพู , 72ชิ้น) C0598
ขนาด(กxยxส) 13.3 x 13.3 x 3 ซม.
บรรจุของได้(CC) 275 cc.
กล่องพลาสติก ใสอมชมพู (ฝาใสอมชมพู , 12ชิ้น) C0604
ขนาด(กxยxส) 26 x 26 x 3.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 1080 cc.
กล่องพลาสติก ใส (ฝาใส , 12ชิ้น) C0604
ขนาด(กxยxส) 26 x 26 x 3.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 1080 cc.
กล่องพลาสติก สีแดง (ฝาใส , 12ชิ้น) C0604
ขนาด(กxยxส) 26 x 26 x 3.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 1080 cc.
กล่องพลาสติก สีชา (ฝาใส , 12ชิ้น) C0604
ขนาด(กxยxส) 26 x 26 x 3.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 1080 cc.
กล่องพลาสติก สีแดง ทรง8เหลี่ยม (ฝาใส , 12ชิ้น) (C0500)
ขนาด(กxยxส) 28.5 x 28.5 x 4 ซม.
บรรจุของได้(CC) 1600 cc.
กล่องพลาสติก ใส (ฝาใส , 60ชิ้น) C0998
ขนาด(กxยxส) 13.8 x 13.8 x 5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 490 cc.
กล่องพลาสติก ใสอมชมพู (ฝาใสอมชมพู , 12ชิ้น) C0311
ขนาด(กxยxส) 17.5 x 27 x 5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 1120 cc.
กล่องพลาสติก สีแดง ทรงรี (ฝาใส , 12ชิ้น) C0311
ขนาด(กxยxส) 17.5 x 27 x 5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 1120 cc.
กล่องพลาสติก สีชา ทรงรี (ฝาใส , 12ชิ้น) C0311
ขนาด(กxยxส) 17.5 x 27 x 5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 1120 cc.
กล่องพลาสติก ใส (ฝาใส , 48ชิ้น) C0705
ขนาด(กxยxส) 12.5 x 17.5 x 4.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 500 cc.
กล่องพลาสติก สีชา (ฝาใส , 48ชิ้น) C0705
ขนาด(กxยxส) 12.5 x 17.5 x 4.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 500 cc.
กล่องพลาสติก ใส (ฝาใส , 60ชิ้น) C0599
ขนาด(กxยxส) 10.8 x 10.8 x 6.2 ซม.
บรรจุของได้(CC) 315 cc
กล่องพลาสติก ใสอมชมพู (ฝาใสอมชมพู , 12ชิ้น) C0711
ขนาด(กxยxส) 14 x 22.5 x 5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 790 cc.
กล่องพลาสติก สีชา (ฝาใส , 12ชิ้น) C0711
ขนาด(กxยxส) 14 x 22.5 x 5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 790 cc.
กล่องพลาสติก สีแดง (ฝาใส , 12ชิ้น) C0711
ขนาด(กxยxส) 14 x 22.5 x 5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 790 cc.
กล่องพลาสติก ใส (ฝาเพชร , 36ชิ้น) C0805
ขนาด(กxยxส) 13.3 x 18.3 x 6.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 890 cc.
กล่องพลาสติก สีชา (ฝาเพชร , 36ชิ้น) C0805
ขนาด(กxยxส) 13.3 x 18.3 x 6.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 890 cc.
กล่องพลาสติก ใส (ฝาใส , 60ชิ้น) C0999 ตรา CVPPACK
ขนาด(กxยxส) 10 x 10 x 7 ซม.
บรรจุของได้(CC) 410 cc.
กล่องพลาสติก สีแดง ทรงหัวใจ (ฝาใส , 12ชิ้น) C0808
ขนาด(กxยxส) 20 x 19 x 4 ซม.
บรรจุของได้(CC) 660 cc.
กล่องพลาสติก สีชา ทรงหัวใจ (ฝาใส , 12ชิ้น) C0808
ขนาด(กxยxส) 20 x 19 x 4 ซม.
บรรจุของได้(CC) 660 cc.
กล่องพลาสติก ใสอมชมพู ทรงหัวใจ (ฝาใส , 12ชิ้น) C0808
ขนาด(กxยxส) 20 x 19 x 4 ซม.
บรรจุของได้(CC) 660 cc.
กล่องพลาสติก ใสอมชมพู (ฝาใสอมชมพู , 120ชิ้น) C0898
ขนาด(กxยxส) 10 x 10 x 3 ซม.
บรรจุของได้(CC) 175 cc.
กล่องพลาสติก ใส (ฝาใส , 120ชิ้น) C0898
ขนาด(กxยxส) 10 x 10 x 3 ซม.
บรรจุของได้(CC) 175 cc.
กล่องพลาสติก สีแดง (ฝาใส , 12ชิ้น) C1007 ตรา CVPPACK
ขนาด(กxยxส) 24 x 24 x 4 ซม.
บรรจุของได้(CC) 1165 cc.
กล่องพลาสติก ใส (ฝาใส , 24ชิ้น) C1012
ขนาด(กxยxส) 10.5 x 10.5 x 6 ซม.
บรรจุของได้(CC) 375 cc.
กล่องพลาสติก ใส (ฝาใส , 120ชิ้น) C1098
ขนาด(กxยxส) 9 x 9 x 4.8 ซม.
บรรจุของได้(CC) 200 cc.
กล่องพลาสติก ใส (ฝาใส , 48ชิ้น) C1112
ขนาด(กxยxส) 10 x 10 x 4.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 215 cc.
กล่องพลาสติก ใสอมชมพู (ฝาใสอมชมพู , 12ชิ้น) C0908
ขนาด(กxยxส) 20 x 20 x 5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 850 cc.
กล่องพลาสติก สีชา (ฝาใส , 12ชิ้น) C0908
ขนาด(กxยxส) 20 x 20 x 5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 850 cc.
กล่องพลาสติก สีแดง (ฝาใส , 12ชิ้น) C0908
ขนาด(กxยxส) 20 x 20 x 5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 850 cc.
กล่องพลาสติก สีแดง (ฝาใส , 12ชิ้น) C1001
ขนาด(กxยxส) 19.5 x 24.5 x 4 ซม.
บรรจุของได้(CC) 880 cc.
กล่องพลาสติก สีชา (ฝาใส , 12ชิ้น) C1001
ขนาด(กxยxส) 19.5 x 24.5 x 4 ซม.
บรรจุของได้(CC) 880 cc.
กล่องพลาสติก ใสอมชมพู (ฝาใสอมชมพู , 12ชิ้น) C1001
ขนาด(กxยxส) 19.5 x 24.5 x 4 ซม.
บรรจุของได้(CC) 880 cc.
กล่องพลาสติก ใสอมชมพู (ฝาเพชร , 12ชิ้น) C1006
ขนาด(กxยxส) 24 x 24 x 4.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 1300 cc.
กล่องพลาสติก สีชา (ฝาเพชร , 12ชิ้น) C1006
ขนาด(กxยxส) 24 x 24 x 4.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 1300 cc.
กล่องพลาสติก สีแดง (ฝาเพชร , 12ชิ้น) C1006
ขนาด(กxยxส) 24 x 24 x 4.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 1300 cc.
กล่องพลาสติก สีชา (ฝาเพชร , 36ชิ้น) C1107
ขนาด(กxยxส) 13.3 x 13.3 x 4.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 435 cc.
กล่องพลาสติก ใสอมชมพู (ฝาใสอมชมพู , 12ชิ้น) C1101
ขนาด(กxยxส) 23 x 24 x 4.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 1125 cc.
กล่องพลาสติก สีชา (ฝาใส , 12ชิ้น) C1101
ขนาด(กxยxส) 23 x 24 x 4.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 1125 cc.
กล่องพลาสติก สีแดง (ฝาใส , 12ชิ้น) C1101
ขนาด(กxยxส) 23 x 24 x 4.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 1125 cc.
กล่องพลาสติก ใส (ฝาใส , 12ชิ้น) C0201
ขนาด(กxยxส) 17 x 17 x 8.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 1700 cc.
กล่องพลาสติก ใสอมชมพู (ฝาเพชร , 12ชิ้น) C1106
ขนาด(กxยxส) 18.8 x 18.8 x 4.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 825 cc.
กล่องพลาสติก สีชา (ฝาเพชร , 12ชิ้น) C1106
ขนาด(กxยxส) 18.8 x 18.8 x 4.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 825 cc.
กล่องพลาสติก ใสอมชมพู (ฝาใสอมชมพู , 60ชิ้น) C1004
ขนาด(กxยxส) 13 x 13 x 4.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 460 cc. 
กล่องพลาสติก ใส (ฝาใส , 60ชิ้น) C1004
ขนาด(กxยxส) 13 x 13 x 4.5 ซม.
บรรจุของได้(CC) 460 cc.
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้